Anh: Nguyễn Văn Cường

Thiên Vân giúp chúng tôi thay đổi cách bán hàng, không chỉ bán hàng trực tiếp như trước đây mà còn bán trên website, Facebook nữa. Khách hàng cũng nhiều hơn!

Bà: Nguyễn Hồng Hạnh

Là đối tác lâu năm của Thiên Vân, tôi nhận thấy một phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình ở các bạn. Chúc Thiên Vân sẽ ngày một phát triển hơn nữa.

Ông: Phạm Văn Thắng

Website Thiên Vân rất dễ sử dụng. Tuy không phải là một lập trình viên chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn có thể tự quản trị website của mình.