Hướng dẫn thêm thẻ h1 vào homepage cho website

Hướng dẫn thêm thẻ h1 vào homepage cho WordPress: Mỗi trang hoặc bài đăng có thể có nhiều đề mục. Thẻ HTML thường được sử dụng cho tiêu đề của trang hoặc bài đăng và nó là tiêu đề đầu tiên hiển thị trên một trang. Định dạng của một h1 thường khác với phần còn lại của các thẻ tiêu đề được tìm thấy trên một trang (h2, h3, h4).

Thẻ HTML <h1> là thẻ tiêu đề đầu tiên hiển thị trên một trang. Nó được sử dụng cho tiêu đề của một trang hoặc bài đăng. Khi được xem trong mã HTML, giá trị H1 được đặt trong các thẻ <h1></h1>. Trong bài viết này mình sẽ giúp bạn và hướng dẫn thêm thẻ h1 vào homepage cho WordPress.

Hướng dẫn thêm thẻ h1 vào homepage cho WordPress

Hướng dẫn thêm thẻ h1 vào homepage cho WordPress

Cách dễ dàng hơn để hiểu việc sử dụng thẻ H1 là tưởng tượng rằng bạn đang viết dàn ý của một tài liệu lớn. Tiêu đề chính của tài liệu sẽ là H1 của bạn, tiêu đề chính của bạn H2 là và phụ là H3.

1. Thêm thẻ H1 vào trang chủ wordpress

Các bạn chỉ dùng 1 trong 2 code sau để chèn thẻ h1 trong wordpress homepage thôi nhé!

– Tìm file functions.php và chèn đoạn code này: 
add_action( 'wp_head', function() {
  if ( ! is_home() ) {
    return;
  }
  ?>
    <div id="theh1"><h1>Blog thủ thuật máy tính </h1></div>
  <?php
} );
– Hoặc tìm tệp header.php và chèn đoạn mã này vào sau thẻ mở <body>
<?php if( is_home() || is_front_page() ) : ?>
 <div id="theh1"><h1>Blog thủ thuật máy tính</h1></div>
<?php endif; ?>

Nếu các bạn muốn ẩn thẻ này ngoài trang chủ thì chỉ cần dùng css bên dưới và ẩn nó và lưu lại xem kết quả.

#theh1 {
  display: none;
}

2. Thêm thẻ H1 vào một bài viết

Để chèn H1 vào trong nội dung một bài viết của wordpress thì rất dễ dàng. Bạn chỉ cần thêm thẻ h1 trong wordpress với trình soạn thảo văn bản nào mà bạn đang sử dụng.

3. Tự động thêm Thẻ H1 vào chuyên mục và tag trên Blog

Code chèn vào function.php

function hidden_term_name_action() {

  if( is_category() || is_tag() ){

    $term_id = get_queried_object_id();
    $term = get_term($term_id);
    if($term){
      echo sprintf('<h1 style="display:none;">%s</h1>', esc_attr($term->name));
    }
  }
}
add_action('hidden_term_name', 'hidden_term_name_action');

Để hoàn thành, chèn tiếp code phía dưới vào tệp tin header.php

<?php do_action('hidden_term_name'); ?>

Hy vọng với hướng dẫn thêm thẻ h1 vào homepage cho WordPress mà mình đã chia sẻ sẽ có ích với bạn. Chúc bạn thành công.